De N.V.L.

Oprichting

 

Al vroeg in de dertiger jaren (12 mei 1933) werd de Studievereeniging voor Luchtbescherming opgericht. Het secretariaat van de vereniging was in Den Haag. 

Door een wijziging in de staturen werd deze van oorsprong particuliere vereniging omgedoopt tot Nederlandse Vereeniging voor Luchtbescherming op 7 maart 1936. De start van de NVL was dus ruim voor het aannemen van de  Wet tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen van 23 april 1936 (Staatsblad no. 302). 

 

De N.V.L.

 

De N.V.L. stelde zich ten doel het bevorderen van de kennis, voorbereiding en uitvoering van maatregelen, zomede de medewerking daaraan, tegen de gevolgen van aanvallen uit de lucht, alsmede van de volkenrechtelijke beschermingsmiddelen tegen een luchtoorlog i.v.m. internationale rechtsontwikkeling.

Dit doel trachtte zij te bereiken door:

- het opwekken van de belangstelling voor de luchtbescherming;

- het propageren en ondersteunen van de zelfbescherming;

- het oprichten van plaatselijke afdelingen en studiekringen;

- het oprichten, in stand houden en oefenen van groepen van personen die werkzaamheden op het gebied van de luchtbescherming hebben te verrichten;

- het houden van bijeenkomsten, oefeningen, demonstraties en tentoonstellingen;

- het samenwerken met, het steunen en raadplegen van verenigingen en groepen, die rechtstreeks of zijdelings op hetzelfde gebied een afzonderlijke taak hebben te vervullen;

- het in studie nemen van bepaalde onderwerpen;

- het geven van voorlichting en adviezen;

- het aanleggen en in stand houden van een bibliotheek, een archief en een verzameling van tentoonstellingsmateriaal.


Bijdragen

Van Houten maakte chocoladerepen voor de luchtbescherming. Deze werden aangeprezen in onder andere de LuBeMa prospectus waarin luchtbeschermingsmaterialen werden aangeboden. Van de opbrengst van deze reep ging 0,3 cent naar het instructiefonds van de N.V.L.


Scholing

De eerste school voor luchtbescherming is geopend te Haarlem! Foto uit Panorama. 

Ook de jeugd moest opgeleid worden. Hoe maak je dat interessant? Een wedstrijd in de vorm van een prijsvraag voor scholieren, verzorgd door de afdeling van de NVL in Leiden. De winnaar kreeg twee mooie boeken. In de begeleidende brief werden de juiste antwoorden nog even vermeld - voor de andere leerlingen?

Een uitgave die door de N.V.L. zelf was voorbereid was de beeldroman van Ger van Olven met de naam "de verdwenen 7000". In dit boekje wordt aan de hand van tekeningen zoals in een stripboek het verhaal verteld van twee jongens die een dief ontmaskeren en doortastend optreden bij afgeworpen brandbommen. Dit levert het tweetal goedkeuring op van zowel de politie als de luchtbescherming. Een curieus en zeldzaam boekje! 


Het tijdschrift Luchtgevaar

Vlugschriften van de NVL


Andere brochures van de NVL

Een grote instructiekaart op karton, dubbelzijdig bedrukt. Een duidelijk overzicht voor de burgerij wat er nodig is en hoe dit te doen. Een oproep om in actie te komen uit september 1939 - enkele dagen na de oproep tot mobilisatie.


De N.V.L. had in veel gemeenten een aparte onderafdeling. Zoals in Den Haag. De afdeling van de vereniging had daar ook zelfs een eigen beeldmerk. 

De heer S.I. de Leeuw betaalde voor het jaar 1939 fl. 0,25 als contributie voor zijn lidmaatschap.