Welkom op deze website. Op 15 juli 2018 is deze site gestart.

Er wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst. Laatste update op 13-09-2019.


Luchtgevaar


Luchtgevaar. Een nieuwe bedreiging in de 20e eeuw. Nadat in de eerste wereldoorlog op grote schaal oorlog gevoerd werd met vliegtuigen en ballons en bovendien chemische wapens waren ingezet werd het duidelijk: voortaan zou de lucht niet meer zo veilig zijn. In de jaren '20 en '30 groeide het besef dat, gezien de toenemende politieke spanning, er meer nodig was om de burger van Nederland te beschermen. 

 

De overheid begon langzaamaan maatregelen te treffen en probeerde de burger te bewegen zelf actief te worden.

 

Om landelijk aandacht te krijgen voor luchtbescherming werd de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming (N.V.L.) opgericht. 

 

Plaatselijk werden vervolgens afdelingen opgericht die zorg droegen voor voorlichting, organisatie en verspreiding van materialen. 

 

Op deze website zijn allerlei documenten en voorwerpen te zien uit de periode vanaf de eerste wereldoorlog tot aan het einde van de tweede wereldoorlog. Deze items maken allemaal deel uit van de collectie 'Honger Naar Bevrijding', een particuliere verzameling. 

 

Voor vragen, aanvullingen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het gastenboek of de contact pagina.